Verifikace

FACEglobe

Jedná se o snadno ovladatelný bezdotykový přístupový systém pro jednotlivé dveře určený pro jednoduchou instalaci v prostorách zákazníka. Pomocí biometrického rozpoznávání obličeje systém nahrazuje samostatné mechanické klíče nebo přístupové karty, které lze snadno zkopírovat a jejichž ztráta je důvodem výměny všech relevantních zámků.
FACEglobe charakterizují tyto vlastnosti:
 • biometrické ověřování totožnosti osob
 • nezávislost na okolním osvětlení
 • rozpoznání neovlivňují brýle nebo vousy
 • možnost integrace do stávajících IT infrastruktur a přístupových systémů
 • IP komunikace (LAN/WAN)
Okruhy využití:
 • verifikace identity
 • management návštěv
 • sledování v čase
Popis:
FACEglobe je jednoduchý, vysoce bezpečný přístupový kontrolní systém využívající biometrické charakteristiky tváře osob. FACEglobe tvoří přístupový terminál s kamerou a čtečkou karet a řídicí počítač. Tento počítač provádí konverzi a porovnání získaných dat s databází a pracuje nezávisle na výsledku biometrické kontroly.
FACEglobe pracuje autonomně nebo v izolované komunikační síti, jejíž provoz je řízen serverem spravujícím centrální databázi registrovaných osob a přístupových oprávnění.
Pomocí FACEglobe lze též rozšířit Váš stávající bezpečnostní systém a zvýšit celkovou úroveň zabezpečení.
V základní konfiguraci systému může být uchováváno až 10.000 autorizovaných osob. Systém FACEglobe také nabízí možnost naprogramování přístupových časů pro jednotlivé osoby.
Použití:
Uživatel přiloží svou přístupovou kartu k čtečce a podívá se do kamery terminálu. Pokud obličej souhlasí s datovým záznamem přiřazeným přístupové kartě, systém odemkne dveře nebo spustí předdefinovanou akci.
Pokud je přístupová karta zcizena, či ztracena, pak může být administrátorem snadno zablokována a náhradní karta může být vystavena bez nákladů na výměnu zámků. I když ztráta karty není ihned odhalena, neoprávněnému uživateli se vstup neotevře.
Dokumentace:
ZPĚT NA BIOMETRII
Identifikace

FACEident

Systém biometrické videoidentifikace FACEident je určen pro podporu pracovníků ostrahy automatickým upozorněním na přítomnost osoby vedené v databázi. Systém automaticky v reálném čase vyhodnocuje živý obraz z jedné, či více kamer, rozpoznává zobrazované obličeje a ověřuje, zda se shodují s nějakou osobou v seznamu osob uložených v databázi.
V případě shody je upozorněna obsluha a ta pak může podniknout potřebné kroky. Operátor obsluhy se tak může zaměřit pouze na příslušné případy a nemusí současně a nepřetržitě sledovat několik videokanálů.
Popis systému:
Kamera ve sledované oblasti předá obraz do PC, na kterém probíhá biometrická identifikace. Po nalezení shody s osobou zanesenou v databázi systém vyvolá předdefinovanou akci (zobrazení osoby z databáze na monitoru operátora) nebo pošle signál do připojeného bezpečnostního systému. Nabízíme možnost pevné nebo mobilní instalace systému.
Charakteristika:
 • porovnávání obličejů více osob z videokanálů v reálném čase
 • integrace různých typů kamer - CCTV, FireWire, GigE
 • poplach, oznámení a zápis všech událostí
 • interaktivní zavádění nových osob do systému během provozu
 • nastavitelná softwarová architektura
 • nastavitelná rychlost pořizování snímků
 • uživatelské rozhraní GUI (Graphical User Interface) pro všechny běžně používané operační systémy – Linux, OS X, Windows
Systém je odolný proti typickým změnám vzhledu obličeje:
 • v postavení obličeje vůči kameře (+∕−15˚)
 • malým změnám obličeje způsobeným věkem či zraněními
 • změnám účesu nebo vousů
 • nasazení nebo sundání brýlí
Použití FACEident:
 • vstupní kontrola na letištích, na zastávkách metra nebo vlakových nádražích
 • automatizovaná identifikace VIP osob pro nabídku nadstandardních služeb
 • vyhledávání nevítaných nebo neautorizovaných osob na sportovištích, v klubech atd.
 • pátrání po hledaných osobách, či neautorizovaných osobách
Výhody:
 • současné vyhledávání tváří osob z více videokanálů v reálném čase
 • porovnávání tváří s databází v reálném čase
 • upozornění na biometrickou shodu a záznam události v reálném čase
 • interaktivní nebo dávková registrace osob do databáze
 • registrace osob v databázi je možná z fotky nebo živého záznamu
 • flexibilní a decentralizované ovládání videoústředny
Dokumentace:
ZPĚT NA BIOMETRII