Naše činnost

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

Společnost EPLcond a.s. se zaměřuje na velké a komplexní projekty v oblasti komunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové dopravy včetně přejezdových, staničních a traťových zabezpečovacích zařízení a dalších technologií.

Slaboproudé elektrotechnické systémy

Společnost EPLcond a.s. nabízí širokou škálu služeb v oblasti LAN, IT a sdělovacích systémů od projekce, výstavby a montáže po instalaci a údržbu zařízení, včetně vnitřních rozvodů v budovách.
V oblasti slaboproudých elektrotechnických systémů poskytujeme služby zaměřené na:
 • výstavbu a měření strukturované kabeláže vč. kategorie 6a
 • výstavbu a údržbu zabezpečovacích a sdělovacích systémů
 • projekci, výstavbu a servis přístupových, kontrolních a kamerových systémů

Silnoproudé elektrotechnické systémy

Společnost EPLcond a.s provádí projekci, výstavbu, instalaci a údržbu silnoproudých elektrotechnických systémů se zaměřením na:
 • realizace elektrotechnických částí energetických zařízení a technologických celků
 • silnoproudé elektrické rozvody v průmyslových stavbách a administrativních budovách
 • výstavbu veřejného osvětlení

Stavební činnost a facility management

Společnost EPLcond a.s. provádí různé komplexní činnosti a servis v oblasti výstavby a správy budov (facility management).

Stavební činnost zahrnuje široké spektrum služeb od projektování přes odborný dozor až po realizaci stavebních projektů.

Společnost realizuje zemní práce, výstavbu a rekonstrukci objektů včetně vnitřního technického zařízení budov a vybavení interiérů formou dodávky na klíč.

Provádíme rekonstrukční a údržbové práce u všech typů budov vč. dlouhodobé údržby.

Poskytujeme služby v oblasti facility managementu u všech typů staveb, od průmyslových po administrativní objekty:
 • provozně technická správa architektonických a technologických částí budov
 • protipožární ochrana, školení PO, BOZP
 • revize a servis technologických zařízení
 • technické a energetické audity
 • přístupové systémy
Nabízíme nepřetržitou havarijní službu, která zajišťuje okamžité řešení technických problémů a havarijních situací.

Biometrie

V současné době naše společnost respektuje silný trend, který vyžaduje vyšší bezpečnost v různých oblastech činností soukromých firem a státních úřadů. Starší bezpečnostní technologie se ukazují být neefektivní, zatímco rychlý vývoj v této oblasti a moderní technologie přinášejí nové úkoly a nová, někdy netradiční řešení.

Biometrické systémy

Zjišťují a srovnávají jedinečné biologické (fyziologické) charakteristiky lidského těla. Biometrické technologie jsou využívány ke zjištění nebo ověření identity osob.

Základní režimy biometrických systémů:

Verifikace

Každá osoba k prokázání své totožnosti používá bezpečnostní znak, který je posléze porovnáván s biometrickými charakteristikami za účelem ověření její totožnosti. Při úspěšné verifikaci se osobě přiřazují registrační údaje uložené v databázi (režim 1:1).

ČÍST VÍCE >
Identifikace

Charakteristické biometrické znaky každé osoby, která je zkoumána biometrickým přístrojem, jsou analyzovány a porovnávány s celou databází registrovaných osob. V případě zjištění těsné shody se osobě přiřazuje totožnost shodující se s registrovaným údajem v databázi (režim 1:N).

ČÍST VÍCE >
Služby
 • návrh nejvhodnějšího řešení na základě specifických potřeb zákazníka
 • montáž technologií včetně jejich implementace do stávajících systémů
 • certifikovaný servis dodávaných technologií
 • vývoj a výroba speciálních elektronických zařízení
 • pronájem bezpečnostních technologických prostředků

Biometrické systémy EPLcond (cz)

Biometrické systémy EPLcond (en)